Høring - Endringer i plan- og bygningsloven - tidsfrister i planbehandlingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2009

Miljøverndepartementet sendte 4. mars 2002 ut høringsnotat med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslaget innebærer frister for kommunenes behandling av reguleringsforslag og frist for berørte myndigheters innsigelse til reguleringsplan og bebyggelsesplan. Høringsfrist var 17. april 2002.