Alminnelig høring - forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og arealformål

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og arealformål.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2009

Resultat av høring:

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften)
Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. juni 2009