Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2015