Høring - forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet legger frem forslag til felles forskrift om konsekvensutredninger på høring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger også frem forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2016