Høring 2006 - Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2006