Høring 2006 - Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2006