Høring - Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Som en oppfølging av St.meld. nr. 26 (2006-07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand oversendes til høring et forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2008

Kunngjøringsannonsen ble innrykket i de mest leste avisene i fylkene en av de fire siste dagene i januar 2008.

Resultat av høring: