Høring - endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv.

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til enkelte endringer i matrikkellova, tinglysingsloven og matrikkelforskriften på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2010