Prop. 118 L (2010–2011)

Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget