Høring - Forskrift om gebyr ved overskridelse av tidsfristen for behandling av private planforslag etter § 30 i plan- og bygningsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2003