Alminnelig høring - forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen

Miljøverndepartementet sender med dette forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2013

Høringsfristen ble opprinnelig satt til 5. november 2013. Enkelte høringsinstanser ønsker lengre frist og departementet gjør oppmerksom på at alle som ønsker det kan vente med å gi høringssvar til 5. desember 2013.