Høring av forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften) på høring. Forskriften gir utfyllende regler til lov 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven). Loven med forskrift gjennomfører direktiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2011