Planer om vindkraftverk i Årjeng kommune i Sverige - høring etter FNs Espoo-konvensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2013

Svenske myndigheter ved Naturvårdsverket har varslet Norge ved Miljøverndepartementet i henhold til Espoo-konvensjonen, om at selskapet Scanergy planlegger et vindkraftverk i Årjeng kommune på grensen til Marker kommune.

Ønske om å delta i konsekvensutredningsprosessen og eventuelle merknader om miljøvirkninger i Norge som følge av planene sendes Miljøverndepartementet innen 29. april 2013.

Det gjøres oppmerksom på at Scanergy holder  et åpent høringsmøte om saken 4. april i Tøcksfors.

Resultat av høring

Hån vindkraftverk i Årjäng kommune høring etter Espoo-konvensjonen (Brev 06.05.2013)