Høring - Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2004

 

Forslaget til forskrift er en oppfølging av lovendring 9. mai 2003 nr. 32 da plan- og bygningsloven ble gitt en ny bestemmelse § 5 om kart og stedfestet informasjon.

Forslaget fastsetter regler vedrørende kartgrunnlag, arealplaner og annen bruk av kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen. Departementet legger til grunn at slike regler er nødvendig for at kommunene og forslagstillere skal kunne utveksle og utnytte digital geografisk informasjon på en effektiv måte.

Forskriften vil erstatte gjeldende Kap. II. Kartverk i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk.