Høring - Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 2.2

Spesifikasjon for tegneregler, regionale planer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2012

Miljøverndepartementet sender på høring forslag til ny nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 2.2 – Spesifikasjon for tegneregler, regionale planer for å kunne konstruere digitale regionale arealplaner etter plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71).

Forslagene er knyttet til behov for å ha en enhetlig måte å fremstille disse arealplanene på, slik at disse kan forstås likt over plangrensene og sammenstilles i planbaser.