Høring - Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften

Dette er et felles brev som sendes på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Olje- og energidepartementet (OED) og Samferdselsdepartementet (SD). Disse departementene har i fellesskap utarbeidet forslag til høringsnotat som nå sendes på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.09.2017