Høring – forslag til endringer i kart- og planforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012