Veileder til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Dette er en veileder til forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften).

Veiledningen er først og fremst rettet mot kommunene og andre etater, men kan også være aktuell for andre som utfører arbeider etter plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget.

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister (pdf)

Kart- og planforskriften er tilgjengelig hos Lovdata

Les mer om plankart og planregister