T-2/01 Om arealplanlegging og golfbaner

Rundskriv T-2/2001

Om arealplanlegging og golfbaner

Miljøverndepartement
Landbruksdepartement

Tidligere rundskriv fra Landbruksdepartementet, M-143/89 ”Behandling av golfbanesaker”, samt veiledning knyttet til nevnte skriv erstattes av dette rundskriv.