St.meld. nr. 19 (1999-2000)

Om norsk landbruk og matproduksjon

Om norsk landbruk og matproduksjon

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no