Prop. 126 S (2010–2011)

Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget