Historisk arkiv

Innovasjon Norge støtter Grønt reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utviklingsprogrammet for Grønt reiseliv gir støtte til reiselivsprodukter som tilbyr ekte natur- og kulturopplevelser. Reiselivsproduktene må være basert på norsk mat, kultur og tradisjon.

Markedet for aktiviteter i naturen og autentiske reiseopplevelser er i sterk vekst. Med støtte fra Utviklingsprogrammet for Grønt reiseliv kan reiselivsprodukter utvikles til ettertraktede opplevelser for norske og internasjonale turister.
 
Hvilke prosjekter kan få støtte?
Det er behov for flere gode produkter av høy kvalitet i det Grønne reiselivet. Programmet kan gi støtte til prosjekter som skal utvikle produkter, heve kompetansen og bygge nettverk innen det grønne reiselivet og mellom det grønne reiselivet og tradisjonelt reiseliv.

Prosjektsøkere må være tilbydere og bedrifter i det grønne reiselivet som driver virksomhet innen overnatting, servering og natur- og kulturbaserte aktiviteter. For eksempel bønder og rettighetshavere som ønsker å utvikle reiseliv som en tilleggsnæring, eller fag- og næringsorganisasjoner som er engasjert innen landbruk og reiseliv.

Eksempler
Eksempler på Grønt reiseliv kan være ulike opplevelsesaktiviteter som for eksempel vandring, padling, sykling, jakt og fiske i kombinasjon med overnatting og servering av gode matopplevelser.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader sendes til Innovasjon Norges kontor i ditt fylke.