St.meld. nr. 39 (2008-2009)

Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen

Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no