St.meld. nr. 39 (2008-2009)

Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen

Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget