Prop. 1 S (2010–2011)

For budsjettåret 2011 under Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5651 og 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget