Prop. 1 S (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5651 og 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget