Proposisjoner til Stortinget

Prop. 84 S (2010–2011)

Reindriftsoppgjøret 2011/2012, og endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Reindriftsoppgjøret 2011/2012, og endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget