Prop. 28 S (2010–2011)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Landbruks- og matdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget