Prop. 1 S Tillegg 1 (2010–2011)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 underLandbruks- og matdepartementet

For budsjettåret 2011 — Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget