St.meld. nr. 42 (2000-2001)

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Les dokumentet

Sektoransvar og samordning

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget