St.meld. nr. 39 (2000-2001)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet

Friluftsliv — Ein veg til høgare livskvalitet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no