St.meld. nr. 39 (2000-2001)

Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet

Friluftsliv — Ein veg til høgare livskvalitet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget