Rundskriv

T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) av 27. juni 2008 nr. 71 trer i kraft 1. juli 2009.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) av 27. juni 2008 nr. 71 trer i kraft 1. juli 2009.

T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven (pdf)