En komparativ vurdering av statlig - kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Vista-analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utført en komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger; Groruddalssatsingen, Indre Oslo øst og Fjell i Drammen.

Last ned Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/18 - En komparativ vurdering av statlig‐kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger (pdf)