Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet rapporten på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging, samt foretatt oppfølgende intervjuer i fire av kommunene.