Tilgjengeliggjøring av planinformasjon

Wangen Consult AS har laget en forprosjektrapport for KMD som belyser forbedringspotensialet når det gjelder tilgangen til planregistre for innbyggere og for profesjonelle brukere.

Rapporten evaluerer hvordan kommunene oppfyller sin plikt til å sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett.

Rapporten omhandler også tilgjengeliggjøring av informasjon fra planregister med planoversikt.

Tilgjengeliggjøring av planinformasjon (pdf)