Byrom - en idehåndbok

Idehåndboken skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom. Byromsnettverk er infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser.

Dette er en viktig del av by- og stedsutviklingen og kommuneplanarbeidet. 

Et godt byromenettverk kan bidra til å øke stedets attraktivitet, koble byen eller tettstedet bedre sammen,  og bedre folks  livskvalitet.

  • Vi kan oppnå bedre hverdagsomgivelser ved at den fysiske bystrukturen kobles tettere opp til brukerne av byen og tettstedet når byrommene skal utvikles.
  • Kort fortalt handler det om at byrommene skal ha god kvalitet, ligge innen gangavstand, og være lett tilgjengelige med gode gang- og sykkelforbindelser.
  • Alle bør også ha tilgang til ulike typer byrom med forskjellig karakter. De bør være tilrettelagt for ulike formål  og aktiviteter som innbyggerne og samfunnet har behov for.

Idehåndboken gir overordnede og praktiske råd om hvordan kommunen kan utvikle en byromstrategi for å kunne jobbe systematisk over tid med å utvikle byromsnettverk.

Den viser også gode ideer og eksempler på prosjekter og planverktøy som kan gi inspirasjon i arbeidet.

Målgruppen er i første rekke planlegger i kommunen, folkehelsekoordinatorer og politikere, - men også andre som har interesse for feltet. 

Last ned - Byrom - en idehåndbok (pdf-15Mb)

Bestill rapporten

Offentlige institusjoner kan bestille gjennom DSS.

Andre kan bestille gjennom Fagbokforlaget: