Evaluering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) evaluert statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Last ned Forvaltning av strandsonen - Evaluering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (pdf)