Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Hovedrapporten for Framtidens byer 2008-2014 presenterer programmet med dets organisering, nettverk, resultater og eksempler.

Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere, bestående av 13 byer, fire departementer, KS og tre næringsorganisasjoner.

Gjennom skriftlige avtaler forpliktet partnerne seg til å samhandle for å nå målene om reduksjon av klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringer, og bedre bymiljø.