Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et sett med indikatorer som beskriver viktige trekk ved utviklingen i miljøtilstand, og miljøpåvirkning i de 13 byene som er med i programmet «Framtidens byer».

Pressemelding: De største byene blir grønnere

Her kan du lese Byer og miljø Indikatorer for miljøutviklingen i ”Framtidens byer" (SSB)