Ung & Ute – En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus har, i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS og Elin Kolle ved Norges Idrettshøgskole, gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser generelt, og på Tøyen spesielt. Studien er gjennomført på oppdrag fra KMD som del av områdesatsingen i indre Oslo øst.

Studien er gjennomført på oppdrag fra KMD som del av områdesatsingen i indre Oslo øst.

Ung & Ute – En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser (pdf)