Rapporter og planer

Konsekvenser av frislipp geodata

Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.

De har også vurdert styrker og svakheter med dagens finansieringsmodeller for DOK-data (det offentlige kartgrunnlaget).

Last ned: Konsekvenser av frislipp geodata (pdf)