Dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven

En analyse av årsaker til at det søkes om og innvilges mange dispensasjoner, samt forslag til tiltak.

Multiconsult, i samarbeid med Holth & Winge, har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en studie av årsaker til dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Studien inneholder bl.a. en analyse av i hvilke grad egenskaper ved planprosesser, vedtatte arealplaner og behandling av dispensasjonssøknader kan bidra til å forklare omfanget av dispensasjoner. Det fremmes også flere forslag til tiltak og virkemidler som kan redusere omfanget av dispensasjoner.

Dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven (pdf)