Regionale areal- og transportplaner i byområder som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Nærmere analyse av planene i to byområder

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak og Urbanet Analyse gjennomført prosjektet «Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler».

Hovedproblemstillingen med prosjektet er en systematisk gjennomgang av de regionale og interkommunale areal- og transportplanene som foreligger pr i dag i norske byområder.

Rapport 49/2014 Regionale areal- og transportplaner i byområder som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler (pdf)