Urban områdetransformasjon - en gjennomgang av internasjonal litteratur

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har OsloMet/By- og regionforskningsinstituttet NIBR gått gjennom hovedtrekk i den internasjonale, fagfellevurderte litteraturen om urban områdetransformasjon.

Hovedfunnene er inndelt i

  • Politikk og styring
  • Planlegging og styring
  • Finans, økonomi og styring
  • Eierskap og eiendomsutvikling

Urban områdetransformasjon - en gjennomgang av internasjonal litteratur (pdf)