Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

Rapporten viser at gratis tilgang til offentlige kart- og eiendomsdata er lønnsomt for samfunnet, og at nytten vil utgjøre minst 70 millioner kroner årlig.

Rapporten er skrevet av Vista Analyse i samarbeid med Oeconomica, og utført på oppdrag fra det tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), som i dag ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Verdien av gratis kart- og eiendomsdata (pdf)