Mer effektiv planrealisering ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. En arbeidsgruppe under Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en rekke forbedringer i dagens regler om urbant jordskifte og ekspropriasjon.

Endringene skal bidra til raskere og mer effektiv gjennomføring av reguleringsplaner i fortettings- og transformasjonsområder. Det er mange årsaker til at plangjennomføringen kan bli vanskelig eller nær umulig i slike områder uten bruk av spesielle gjennomføringsvirkemidler. Et vanlig problem er at grunneierne i transformasjonsområdet har motstridende interesser. Noen ønsker å fortsette å bruke arealene slik de brukes i dag, mens andre ønsker å utvikle sin eiendom, f.eks. til boligformål.

Reglene om urbant jordskifte og ekspropriasjon er ment å bidra til gjennomføring tross motstand hos noen grunneiere, men praksis viser at dagens virkemidler er utilstrekkelige eller at kommunene ikke bruker dem.

Mer effektiv planrealisering ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder (pdf)