Handel i sentrum

Eksempler på byintegrert handel

Arkitekt Peter Butenschøn har på oppdrag fra departementet samlet forskjellige eksempler på byintegrerte kjøpesentre og handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder.

Miljøverndepartementet bestilte vinteren 2013 en samling eksempler på byintegrerte kjøpesentre og handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder.

Eksemplene er helt forskjellige, men har til felles at de forholder seg til bysenterets struktur av gater og offentlige rom, med bygninger som har aktive fasader mot rommene.

Eksemplene er samlet og bearbeidet av arkitekt og byplanrådgiver Peter Butenschøn.

Handel i sentrum – eksempler på byintegrert handel (pdf, 6Mb)