Eksempeldatasett - 3D i Geography Markup language (GML)

Rapporten fra Arkitektum AS beskriver hvordan geografiske data kan representeres på GML-format, forklarer hva som er gjort i prosjektet, dokumenterer resultatet.

Last ned rapporten: Eksempeldatasett 3D GML (pdf)