Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

På oppdrag av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har Multiconsult utarbeidet rapport om testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D. Prosjektet er et fritidsboligprosjekt på Skeikampen i Gausdal Kommune.

Rapporten er en del av prosjektet for pilotering av romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser. Hensikten er å prøve ut nye løsninger og høste erfaringer fram mot innføringen av SOSI Plan 5.0 som vil åpne opp for regulering av objekter i 3D gjennom filformatet GML.

Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D (pdf)