En studie om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging

Rapport fra Rambøll i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse

Rapporten er utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Se omtale i nyhetssak som er lenket opp på høyre side.

En studie om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging (pdf)