Attraktiv by: forbilder fra 2015-2022

Statens pris for bærekraftigby- og stedsutvikling

I denne eksempelsamlingen forteller finalistene og vinnerne hvordan de har jobbet for å skape attraktivitet og hvilke grep de har tatt. Siden 2015 er 24 finalister og åtte vinnere valgt ut. Stedene varierer i størrelse, særtrekk og hvor i landet de ligger.

Eksempelsamlingen viser et mangfold av forbilder i bærekraftig stedsutvikling og ble oppdatert i november med årets vinner og kandidater.

Les hele rapporten her (pdf)

Forside eksempelsamling