Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har utarbeidet rapport for Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling.

I rapporten redegjør NIBR for hvordan grunneiersamarbeid fungerer i dag og drøfter hvilke forbedringer som kan gjøres i rammebetingelser
for grunneiersamarbeid og forholdet til kommunen og andre involverte aktører.

Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling (pdf)