Utredning om statlig områderettet innsats i Norge

Rapporten gir en overordnet beskrivelse av kommunenes og statens arbeid med å bedre levekår i utsatte byområder, og gir en oversikt over dagens statlige områdesatsinger og erfaringer med dette arbeidet.

Utredning om statlig områderettet innsats i Norge (pdf)